لاتراس

اسپری خوشبوکننده منزل

Barcelona

 • رایحه‌ی خنک با نت‌های شیرین
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Berlin

 • رایحه‌ی شیرین و میوه‌ای قوی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Buenos Aires

 • رایحه‌ی خنک و ملایم با نت‌های مرکباتی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Cairo

 • رایحه‌ی شیرین با نت‌های گل‌های سفید
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Casablanca

 • رایحه‌ی تلخ با نت‌های مرکبات
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Cologne

 • رایحه‌ی شیرین ملایم با نت‌های گلی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Florence

 • رایحه‌ی  شیرین با نت‌های گرم و تند
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

London

 • رایحه‌ی شیرین با نت‌های مرکباتی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Madrid

 • رایحه‌ی شیرین با نت‌های مرکباتی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Moscow

 • رایحه‌ی خنک با نت‌های مرکبات
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Paris

 • رایحه‌ی شیرین با نت‌های چوبی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Prague

 • رایحه‌ی خنک و ملایم با نت‌های بادام
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Tokyo

 • رایحه‌ی خنک با نت‌های مرکباتی
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

Vienna

 • رایحه‌ی مرکباتی قوی و خنک
 • قابل استفاده تا 60 روز
 • ماندگاری 3 ساعته

عطر خانه

Agami Karma

 • خوشبوکننده‌ی استیکی
 • عطر خانگی
 • رایحه‌ی میوه‌های استوایی و وانیل

Spring Spa

 • خوشبوکننده‌ی استیکی
 • عطر خانگی
 • رایحه‌ی گلی لاوندر با نت‌های چوبی

Zen Yoga

 • خوشبوکننده‌ی استیکی
 • عطر خانگی
 • رایحه‌ی مرکباتی و گلی