چرچیلز

کاندوم کلاسیک

Pause It

• فرم بدنه‌ی ساده

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده

• ماده‌ی تاخیری مضاعف

Simply Classic

• فرم بدنه‌ی ساده

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده

Super Sensation

• بدنه‌ی خیلی نازک

• اسانس وانیل

• ماده‌ی تاخیری مضاعف

• ژل روان کننده

Slippery Slide

• بسته بندی 12 عددی

• بدنه‌ی خیلی نازک

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده‌ی مضاعف

Mini Slippery Slide

• بسته بندی سه عددی

• بدنه‌ی خیلی نازک

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده‌ی مضاعف

Special Occasion

Coffee

• فرم بدنه‌ی ساده

• اسانس قهوه

• همراه با ژل روان کننده

Tropical

• اسانس‌های توت فرنگی، موز و نارگیل

• به همراه ژل روان کننده

• فرم بدنه‌ی ساده

Delight Her

• فرم بدنه‌ی خاردار دابل

• اسانس آدامس بادکنکی

• ماده‌ی تاخیری دابل

• ژل روان کننده‌ی دابل

Second Round

• 6 کاندوم با فرم بدنه‌ی ساده و 6 کاندوم خاردار و شیاردار

• ماده‌ی تاخیری مضاعف

• ژل روان کننده‌ی مضاعف

Red

• 12 عدد کاندوم با فرم بدنه‌ی شیاردار و خاردار

• حاوی ماده‌ی تاخیری مضاعف

• با اسانس گرم کننده

• به همراه ژل روان کننده

Red

• 3 عدد کاندوم با فرم بدنه‌ی شیاردار و خاردار

• حاوی ماده‌ی تاخیری مضاعف

• با اسانس گرم کننده

• به همراه ژل روان کننده

Cool Ice

• 12 عدد کاندوم با فرم بدنه‌ی ساده

• حاوی ماده‌ی تاخیری مضاعف

• با اسانس خنک کننده

• به همراه ژل روان کننده

Cool Ice

• 3 عدد کاندوم با فرم بدنه‌ی ساده

• حاوی ماده‌ی تاخیری مضاعف

• با اسانس خنک کننده

• به همراه ژل روان کننده

sasc

Pleasure Her

• خاردار و شیاردار

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده

Safe Touch

• خیلی نازک

• اسانس وانیل

• ماده‌ی اسپرم کش

• ژل روان کننده

Do (each other) Good

• خاردار و شیاردار

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده‌ی مضاعف

Round Seven

• بسته بندی 12 عددی

• خاردار و شیاردار

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده

• ماده‌ی تاخیری مضاعف

Mini Round Seven

• بسته بندی سه عددی

• خاردار و شیاردار

• اسانس وانیل

• ژل روان کننده

• ماده‌ی تاخیری مضاعف